Een lijmverbinding met certificaat. Bestaat dat?

Jazeker! Sinds mei 2015 is de DIN 2304 gepubliceerd; een norm die gekoppeld aan een ISO 9000 kwaliteitsysteem, van toepassing is op elke industriŽle sector waarin lijmverbindingen worden toegepast. Deze norm is vergelijkbaar aan de DIN 6701, die alleen geldig is voor de trein- en trambouwsector.
 
In analogie met lasverbindingen voor trein- en trambouw (EN 15085/DIN 6700) is de norm DIN 6701 voor lijmverbindingen ingevoerd. Deze norm is een doorontwikkeling van de richtlijn DVS 3310, die op alle lijmprocessen betrokken kan worden.
 
In Nederland zijn inmiddels twee bedrijven gecertificeerd volgens DIN 6701-2 niveau A1 (= het hoogste niveau) en één bedrijf op niveau A2. In BelgiŽ gaat het om één bedrijf niveau A1 en twee bedrijven niveau A2. Het is deze bedrijven toegestaan om gecertificeerde lijmverbindingen te maken ten behoeve van de trein- en trambouwsector. Makiba is bij vijf van de zes bedrijven zeer nauw betrokken geweest om en rond de certificering. Bij de twee Nederlands A1 bedrijven is Makiba continue betrokken bij de externe verantwoordelijkheid voor lijmverbindingen van de hoogste klasse.
 
Om lijmverbindingen te maken met een beter voorspelbare kwaliteit en vooruitlopend op de invoering van normering in andere sectoren is het wenselijk om het lijmproces goed in kaart te brengen. De richtlijn DVS 3310 kan hierbij nuttige en praktische handvaten geven. Heeft u behoefte aan ondersteuning en begeleiding, dan is Makiba u graag van dienst. Met de brede productie-ervaring in allerlei industriŽle sectoren krijgt u pragmatische en betaalbare oplossingen aangeboden om de voorspelbaarheid van uw lijmverbindingen op een hoog niveau te krijgen.
  
Levert u aan de trein- en trambouwsector en wilt u eens overleggen over de mogelijkheden om zelf het DIN 6701 certificatieproces te doorlopen, neem dan gerust contact op.   
 
Bedrijfskwalificatie conform DIN 6701-2
 
De Duitse railbeheerder (EBA) eist dat alle lijmwerkzaamheden aan treinen en trams worden uitgevoerd conform DIN 6701. 
 
Ook de lijmende toeleveranciers moeten gekwalificeerd worden
 
De lijmende leveranciers van de grote treinenbouwers worden net zo goed verplicht tot kwalificatie, als de treinenbouwers zelf. Als uitzondering gelden de klasse A3 verlijmingen, met een uitgesproken klein gevaar voor persoonlijk letsel bij falen. Voor dit type verlijming dient men wel volgens de DIN 6701 te werken, echter hoeft men niet gecertificeerd te zijn. Om lijmverbindingen op niveau A1 & A2 te mogen uitvoeren, dient het bedrijf wel gecertificeerd te zijn.

Foto rechts:       Dipl.-Ing. Andrea Paul (Fraunhofer IFAM's manager of the Anerkannte Stelle) feliciteert Jeroen van Kasteren, deputy supervisor in charge over de lijmwerkzaamheden van TABB Interior Systems, met het behalen van het certificaat DIN 6701 A1. Hiermee is zij het eerste bedrijf in Nederland dat gecertificeerde lijmverbindingen op dit hoogste niveau mag uitvoeren. Goirle, 21 december 2011
 

 
 
 
Foto links:      Dipl.-Ing. Volker Borst (Fraunhofer IFAM, DIN 6701-Auditor) feliciteert mevrouw Conny Dochy, Supervisor in Charge over de lijmwerkzaamheden van Vitalo Industries, met het behalen van het certificaat DIN 6701 A2. Hiermee is Vitalo het tweede Vlaamse bedrijf dat gecertificeerde lijmverbindingen mag uitvoeren ten behoeve van de trein- en tramsector. Meulebeke, BelgiŽ, 22 februari 2012 

 


 


  
Waarop wordt het bedrijf gecontroleerd bij kwalificatie volgens DIN 6701? 
 • Organisatorische betrokkenheid bij de lijmtechniek
 • Verantwoordelijkheden
 • Personele voorzieningen
 • Bewijs van personeelskwalificatie
 • Kwaliteitseisen, kwaliteitsmanagement
 • Inkoop
 • Leveranciersmanagement
 • Documentensysteem
 • Logistiek
 • Technische en ruimtelijke voorzieningen
 • Geschiktheid arbeidsplaats voor lijmwerkzaamheden
 • Veiligheid, gezondheid en persoonlijke bescherming
 • Verlijmingsproeven 
 • Documentatie
Foto linksboven:     DIN 6701 klasse A1 Certificaat van relatie IFE Tebel
                            Technologies uit Leeuwarden

Foto linksonder:     DIN 6701 klasse A1 Certificaat van relatie Bekro
                            Composieten uit Schoten, BelgiŽ.
 
Welke documentatie wordt bedoeld?
 • Pakket van eisen
 • Tekeningen
 • Bewijs van gebruikszekerheid
 • Werkinstructie
 • Reparatie-instructie
 • Kwaliteitsplan
 • Kwaliteitsinstructie
 • Vastlegging kwaliteitsaspecten
 • Produktiedocumentatie
 • Bewijs van geschiktheid van de gebruikte machines
 • Bewijs van geschiktheid van het proces  
 Het kwalificeren van bedrijven die lijmprocessen uitvoeren wordt gedaan door een zogenoemde Anerkannte Stelle, AS. Op dit moment zijn er twee (Duitse) organisaties die door de EBA als AS zijn goedgekeurd:

IFAM, Bremen -                         http://www.ifam.fraunhofer.de/
 
TC-Kleben, Uebach-Palenberg -  http://www.tc-kleben.de/
 
De voorbereiding om tot kwalificatie te komen, is één van de hoofdactiviteiten van Makiba. Wij begeleiden het bedrijf in de verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem, bedrijfsinstructie en werkinstructie en de navolging hiervan. De inzet en daarmee de kosten van de AS rond de uiteindelijke kwalificatie, kunnen hierdoor minimaal blijven.
In navolging op dit initiatief van de EBA ligt het in de lijn van verwachting dat DIN 6701 binnen enkele jaren in heel Europa vereist zal zijn binnen de rail-industrie.
             
                                           Foto rechts:     Certificaat van
                                           Makiba directeur Arnold Knottnerus als auditor DIN6701-2
 
Afbeelding invoegen