Verbeteringen in productieprocessen

Opdrachtgever(s):                 Producent in transportsector

Lijmsoort(en):                        MS Polymeer

Substraten:                            Polyester, aluminium

Jaar:                                       2013

 

Resultaten:                            Observatieronde in productie leidt tot verbeterde reinigingsproces en
                                               vereenvoudiging met gelijktijdige verbetering van het primer-applicatieproces.
                                               Door gerealiseerde kostenbesparingen op verbruiksmiddelen zijn de kosten van de
                                               observatieronde snel terugverdiend.